Esinemise ja eneseväljenduse koolitus

Minu kui praktiku tõekspidamised ja kogemused, mida olen omandanud üle 20 aasta nii õhtuid juhtides, konverentse modereerides ja erinevaid sündmusi vedades. 

Põhilised teemad, mida käsitlen:

  • Esinemishirmu põhjused. 
  • Kuidas maandada esinemishirmu? 
  • Kuidas tõsta enesekindlust? 
  • Kuidas valmistuda avalikuks esinemiseks?
  • Hea esinemisoskuse alused.
  • Abimaterjalide kasutamine esinemisel.
  • Hääl ja selle õige kasutamine erinevates esinemispaikades. Kuidas kasutada pause?
  • Praktikum–kuidas mõjuda enesekindlalt ja positiivselt?
  • Erinevad tehnilised võtted esinemispingete maandamiseks. Kõne artikulatsiooni parandavad harjutused.
  • Auditooriumi ohjamine. Mida teha kui satume tupikusse? Kuulajate küsimustele vastamine. Põhilised vead, mida tehakse avalikul esinemisel.
Minu koolitused on kantud positiivsest energiast ning nendes on palju stand up elemente.  
Koolituse pikkuse osas olen paindlik, vastavalt tellija soovile. Alustades motiveerivast ettekandest (45min) kuni 8 ah koolitusteni koos praktikaga